Chekuri Raja varma

                          (East Godavari Project Manager)

                                   TEAM

    RAJAMAHENDRAVARM

     

Ch. Manoj guna varma- (Manager)

P. Nagamani  (Asst. Manager)

K.  Ratnakumari (Office Incharge)

S. Shanti priya (Promoter)


   ANNAVARAM 

B. Nagendra babu (Asst. Manager)

Ch. Rajeswari (Office Incharge)

N. Veera Babu (Team Leader)

N. kiran kumar (Team Leader)

M. ajay kumar (Team Leader)


U. Sai Team (Promoter)

S. Rani (Promoter)

D. Devi (Promoter)

U. Jhon  (Promoter)

Herballife